V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NOVÁK, Josef

Josef NOVÁK (* 1880, † 24. 11. 1942)  – filmový herec. V letech 1928–35 hrál v 6 němých a 23 zvukových filmech epizodní role, v nichž představoval např. milionářského Čechoameričana (Ve dvou se to lépe táhne, 1928), vladyku (Svatý Václav, 1929), tajné policisty (Pasák holek, 1929; Karel Havlíček Borovský, 1931), lékaře (Osada mladých snů, 1931), přednosty různých úřadů (To neznáte Hadimršku, 1931; Písničkář, 1932), hostinského (Loupežník, 1931), ponocného (Miláček pluku, 1931), kněze (Jindra, hraběnka Ostrovínová, 1933), člena správní rady (Hej-Rup!, 1934), vrátné (Matka Kráčmerka, 1934; Barbora řádí, 1935) a čeledína (Výkřik do sibiřské noci, 1935).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!