V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NOVÁK, Jan

Jan NOVÁK (* 17. 11. 1972 Praha)  – dětský herec a lékař. Jako pětiletý byl na základě konkursu vybrán k účinkování v tv. seriálovém pořadu pro děti Na co si dnes hrajeme? Objevil se pak v mnoha tv. inscenacích a pohádkách (Bráška, Jak Kačenka hledala tátu, Rohy, Jehla, 1982, Jižní kříž) i seriálu Bambinot (1984), které natočil většinou ještě na základní škole a méně už na gymnáziu. Hereckou dráhu načas ukončil úlohou chlapce Marcela v rozverném přepisu Vančurova románu Konec starých časů (1989) J. Menzela, což byl dlouho jeho jediný film pro kina, kam se po odmlce vrátil jako voják v komorním psychologickém dramatu Marta (2006) debutující režisérky Marty Novákové. Po gymnáziu si zvolil studium medicíny, ovšem z tv. obrazovky nezmizel a účinkoval hlavně v pohádkách (Sedmero krkavců, 1993; Zlatník Ondra, 1995. O králi, hvězdáři, kejklíři a třech muzikantech, 1997) a později i v seriálech (Ulice, 2008; Vyprávěj, 2009).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!