V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BOŠEK, Pavel

Pavel BOŠEK (* 31. 1. 1932 Praha, † 17. 11. 1980 Praha)spisovatel, dramatik, pedagog a herec. Studoval práva (1950–54, titul JUDr. získal roku 1975) a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1960–62) a mezitím působil jako dramaturg AUS Víta Nejedlého. Od roku 1963 byl redaktorem časopisů Ochotnické divadloRepertoár malé scény. Autorsky a herecky se angažoval v Nedivadle I. Vyskočila, hostoval na různých pražských div. scénách (Semafor a Ateliér) a organizačně se podílel na amatérských div. festivalech. Ve svých povídkách, causeriích a hrách originálním způsobem rozvíjel literárně kabaretní poetiku. Ve druhé polovině 60. let si zahrál menší a větší role v několika filmech tvůrců nové vlny, z nichž jeho specifický komický projev nejčastěji využili J. Němec (O slavnosti a hostech, 1966; Mučedníci lásky, 1966), E. Schorm (Pět holek na krku, 1967; Farářův konec, 1968), J. Menzel (Rozmarné léto, 1967; Zločin v šantánu, 1968) a Pavel Juráček (Případ pro začínajícího kata, 1969). Na obrazovce se v roličce emigranta objevil v tv. filmu Hrozné děti (1969). Normalizace jeho účinkování rychle ukončila a jen se po letech objevil ještě ve studentském snímku AEIOU (1979, 1990).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!