V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NORMAN, Václav

Václav NORMAN vl. jm. Suchomel (* 7. 6. 1896 Praha, † 1961)  – operetní herec a zpěvák-tenorista. V letech 1924–35 působil jako operetní sólista v olomouckém Českém divadle a na pražských scénách (Vinohradská zpěvohra, Velká opereta, Uranie, Aréna, Tylovo divadlo Nusle), kde pak účinkoval i další dekádu (Novoměstské divadlo, Malá opereta). Od roku 1945 byl členem operetního souboru Ústecko-Karlovarské zpěvohry. V deseti němých filmech získal popularitu jako představitel milovníků pocházejících z řad umělců (Řina, 1926; Když valčík zní, 1929; Andělíčkářka, 1929), vysokoškolsky vzdělaných pracovníků (Filosofka Mája, 1928; Hanka a Jindra, 1929; Kamarádské manželství, 1929), armádních důstojníků (Utrpení šedé sestry, 1930) a venkovské honorace (Její pastorkyňa, 1929). Ve zvukové éře se mu podařilo navázat na jeho zavedený typ postav pouze jedenkrát v komedii O. Kmínka Osada mladých snů (1931) a filmování definitivně zanechal po epizodce muže s deštníkem v komedii V. Slavínského Právě začínáme (1946).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!