V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NOHÝNKOVÁ, Marcela

Marcela NOHÝNKOVÁ rozená Mlacovská (* 4. 10. 1948 Brno)  – herečka; manželka herce M. Nohýnka a matka herce Kryštofa Nohýnka (* 1973). Vystudovala herectví na JAMU (1970) a jednu sezonu hrála v Klicperově divadle v Hradci Králové, než přešla do pražského Divadla za branou, po jehož zrušení získala angažmá v Krajském divadle v Kolíně. Od poloviny 80. let patří ke kmenovým členkám pražského Divadla S. K. Neumanna, respektive Divadla pod Palmovkou. Po několika epizodních film. rolích (Zločin v šantánu, 1968; Šest černých dívek aneb Proč zmizel Zajíc?, 1969; Zabil jsem Einsteina, pánové…, 1969; Zabitá neděle, 1969, 1990) ji obsadil režisér J. Kačer do jedné z vedlejších dívčích rolí ve svém psychologickém snímku Jsem nebe (1970). Menší příležitosti dostala ještě ve filmech ze současnosti Holka na zabití (1975) a Dobrý den, město (1976) a od 90. let především v tv. seriálech (Prima sezóna, 1994; Život na zámku, 1995; Pojišťovna štěstí, 2005 a Ordinace v růžové zahradě, 2005), ojedinělé i v tv. filmech (Záhada zamčeného pokoje, 1986; Dvě z Paříže, 1988; May Day, 2001; Archiv, 2009). V posledních letech se daleko častěji pohybuje před dabingovým mikrofonem než před film. kamerou.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!