V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NÍŽKOVSKÝ, Ruda

Ruda NÍŽKOVSKÝ vl. jm. Rudolf Schuh (* 24. 8. 1890 Vídeň, † 22. 5. 1946 Praha)  – operetní herec a libretista. Vystupoval po roce 1919 jako drastický komik Vinohradské zpěvohry. Byl oblíbeným členem Malé operety, Tylova divadla v Nuslích a jiných předměstských scén. Napsal – většinou se spolupracovníky – kolem 20 operetních textů. Kinematografický křest si jako herec odbyl v Kolárově zfilmování románu Karoliny Světlé Kříž u potoka (1921). V dalších němých filmech hrál ještě lichváře (Jindra, hraběnka Ostrovínová, 1924), policejního komisaře (Aničko, vrať se!, 1926) a továrníka (Ve dvou se to lépe táhne, 1928). Postavou hostinského z melodramatu Friedricha Fehéra Když struny lkají (1930) se ve filmu na počátku zvukové éry definitivně herecky odmlčel. Jeho jméno zaznamenaly film. titulky už jen jako spoluautora předlohy Cikánovy zfilmované operety Na Svatém Kopečku (1934).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!