V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NITSCHOVÁ, Emilie

Emilie NITSCHOVÁ rozená Choděrová (* 21. 7. 1883 nebo 20. 6. 1882 Děčín, † 14. 1. 1968)herečka; manželka herce a režiséra Felixe Bartoše (1885–1952). Působila na jevištích v rodném Děčíně, ale později hrála u venkovských společností (Václav Choděra) i v Praze (Rokoko). V letech 1921–35 vytvořila v 17 němých a 6 zvukových filmech epizodní figurky zralých žen, nejčastěji matek (Venoušek a Stázička, 1922; Hraběnka z Podskalí, 1926; Milenky starého kriminálníka, 1927), manželek (Chudá holka, 1929; Studentská máma, 1935) a tetiček (Jejich svatební noc, 1922; Otec Kondelík a ženich Vejvara, 1926). Zahrála si však i vychovatelku (Únos bankéře Fuxe, 1923), vdovu (Vdavky Nanynky Kulichovy, 1925), švadlenu (Do panského stavu, 1925), hospodyni (Pantáta Bezoušek, 1926), kaštanářku (Tonka Šibenice, 1930), klepnu (Fidlovačka, 1930) a ošetřovatelku (Ať žije nebožtík, 1935). Roku 1935 se vzdala umělecké činnosti pro nervové onemocnění.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!