V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BOROVEC, Zdeněk

Zdeněk BOROVEC (* 7. 1. 1932 Praha, † 18. 2. 2001 Praha)  – textař a dětský herec; otec textařky Lucie Borovcové (* 1956). Jako člen Dismanova rozhlasového dětského sboru hrával hlavní role v dětských pořadech, později v různých pražských divadlech (Intimní divadlo) a několik chlapeckých postav vytvořil i ve filmu (Kluci na řece, 1944; Nerozumím, 1947; Nikola Šuhaj, 1947; Jan Roháč z Dubé, 1947; Na dobré stopě, 1948; Pytlákova schovanka aneb Šlechetný milionář, 1949), kde se naposledy objevil jako důstojník v Krškově adaptaci Šrámkova románu Stříbrný vítr (1954). Po absolvování katedry dramaturgie a scenáristiky na FAMU (1955) působil jako dramaturg FSB (1956–58) a podle jeho scénářů vznikly filmy Přítel lhář (1957) a Malí medvědáři (1957). Pak se zcela věnoval psaní písňových textů pro nejrůznější interprety a skladatele populární hudby (od 60. let až do své smrti se podílel i na mnoha muzikálech).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!