V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NEUMANNOVÁ, Soňa

Soňa NEUMANNOVÁ (* 19. 9. 1905 Brno-Řečkovice, † 17. 9. 1971 Praha)  – herečka; dcera básníka Stanislava Kostky Neumanna (1875–1947) a novinářky a spisovatelky Boženy Hodačové-Neumannové (1882–1967), nevlastní sestra herce S. Neumanna a manželka divadelního režiséra Jana Škody (1896–1981). Herecky se školila u Marie Laudové-Hořicové (1920–22), profesora Schmause v Berlíně (1923), na pařížské konzervatoři (1926) a v SSSR (1934). Do počátku 30. let vystřídala angažmá v Národním divadle v Praze (1921–23), Českém divadle v Olomouci (1923–25), Východočeském divadle v Pardubicích (1925–28) a Jihočeském národním divadle v Českých Budějovicích (1928–30). Na třináct let vyměnila činohru za recitační činnost, aby se k ní opět vrátila jako členka Nezávislého divadla (1943–44) a Intimního divadla (1944–45). Po válce působila až do své penze v Realistickém divadle (1946–50) a na vinohradské scéně Ústředního divadla čs. armády (1951–63). Do film. ateliérů zavítala poprvé jako šestnáctiletá, tedy ještě v němé éře, kdy hrála chudou dívku Máňu v komedii režiséra Jana Justa-Rozvody Děvčata, vdávejte se! (1921). Znovu si atmosféru natáčení zopakovala až o 35 let později v úloze matky ing. Racka (K. Höger), hlavního hrdiny Weissova okupačního dramatu Hra o život (1956), a současně v roli kuchařky ve Vošmikově dětském filmu podle knihy Bohumila Říhy Honzíkova cesta (1956). Po vedlejší roli vrchní sestry v tuberkulózním sanatoriu z Gajerova dramatu Sny na neděli (1959) se na plátně objevila naposledy jako starší žena ve studentském filmu V. Chytilové Strop (1961).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!