V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NEUMANN, Julek/Julius

Julek/Julius NEUMANN (* 22. 4. 1953 Praha)herec a překladatel; syn komunistického básníka Stanislava Neumanna (1927–1970), vnuk herce S. Neumanna. Během studií na gymnáziu v Hellichově ulici navštěvoval recitační kroužek E. Foustkové. Po maturitě vystudoval herectví na DAMU (1975) a se stal členem libereckého Studia Ypsilon, s nímž také přešel do Prahy, kde v Divadle v Řeznické uvedl své režie Aristofanových Jezdců a Čechovova Višňového sadu. Ještě za studií debutoval před film. kamerou roličkou studenta v Balíkových Milencích v roce jedna (1973). Ani jeho další účinkování ve filmech nepřerostlo rámec epizodních figurek: ušatec ve filmu Kvočny a Král (1974), svatebčan (Den pro mou lásku, 1976), štábní strážmistr Edmund Trochta (Osvobození Prahy, 1976), brýlatý mladík (Zlaté rybičky, 1977). Naposledy se na plátnech kin objevil jako chlapec v povídce Rekord z čapkovského triptychu Plaché příběhy (1982). Na obrazovce si zahrál v inscenaci Síť na bludičku (1983) a v seriálech Poručík Petr (1981) a Bambinot (1984). Po emigraci své matky, signatářky Charty 77, odešel v roce 1984 také do ciziny. Nejprve režíroval v divadlech Antverpách a v Berlíně, na sklonku 80. let přesídlil do Velké Británie, kde pracoval jako editor českého vysílání BBC v Londýně (1988–2005). Od 90. let se současně věnoval divadelní režii a překládal dramatickou literaturu z angličtiny a francouzštiny do českého jazyka (Ronald Harwood, Martin Crimp, David Mamet). Navázal kontakt s čes. divadly včetně své někdejší mateřské scény, Studiem Ypsilon. Do angličtiny naopak převedl úspěšnou hru Petra Zelenky Teremin.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!