V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NEŠLEHA, Luděk

Luděk NEŠLEHA (* 1. 9. 1945 Praha)  – herec; manžel novinářky Kateřiny Nešlehové (* 1947), dcery E. Hálkové, pravnučky básníka Vítězslava Hálka. Ještě před absolvováním hereckého studia na DAMU (1967) hrál dva roky v Divadle za branou. Po škole prošel oblastními scénami v Hradci Králové (1967–72), Příbrami (1972–81) a Kolíně (1981–92). Do roku 1997, kdy nastoupil do Divadla pod Palmovkou, působil jako herec ve svobodném povolání a stálý host kladenského divadla. Roku 1989 stál u zrodu div. společnosti Petrklíč. Již jako posluchač DAMU zakusil atmosféru film. natáčení díky roličce vojína Duška v Juráčkově povídkovém filmu ze života vojáků základní služby Každý mladý muž (1965). Podruhé se před kameru vrátil, aby ztělesnil trojnásobného úchylného vraha a syna cihláře Fojta (M. Kožuch) v Schulhoffově detektivce po stopách krve (1969). Za větší roli lze považovat jeho postavu ženatého syna středoškolského profesora Kalouska (J. Pleskot) v Brynychově povídce Jak se plaší Smrtihlav z filmu Profesoři za školou (1975). Menší příležitosti se mu nabídly ještě ve filmech Noc oranžových ohňů (1974), pozor, vizita! (1981) a Píseň nemilovaného (1982). Více se uplatňuje v tv. projektech: inscenacích (mj. Dívka a smrt, 1968; Jana Eyrová, 1972; Dvě z Paříže, 1988; Smrt barona Gandary, 1990; Klauni a vlastenci, 1991; Kučírek versus Kučírek, 1991; Maigretův první případ, 1991; Specialita šéfkuchaře, 1999; Když chcípne pes, 2004) a seriálech (Plechová kavalérie, 1979; Arabela, 1980; Chobotnice z II. patra, 1986; Co teď a co potom?, 1991; Přítelkyně z domu smutku, 1993; Ordinace v růžové zahradě, 2005).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!