V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NĚMEČEK, Josef

Josef NĚMEČEK (* 10. 12. 1918 Komárovice, okres Kolín, † 10. 4. 1984 Liberec)  – herec. Jako vystudovaný právník dal nakonec přednost divadlu. Roku 1941 byl angažován k div. společnosti ředitele Jaroslava Bittla, kterou po jedné sezoně opustil. Na jeviště se vrátil až po válce jako člen šumperského mládežnického souboru Modrá halena (1946–47). Od konce 40. let pak střídal po dvou sezonách oblastní scény (Pardubice, Liberec, Mladá Boleslav, Varnsdorf), aby roku 1957 spočinul již natrvalo ve svazku libereckého Divadla F. X. Šaldy. Principy film. herectví si osvojil poměrně pozdě a nejprve pod vedením režiséra E. Schorma, který mu svěřil epizodku muže v obchodě v psychologickém dramatu Pět holek na krku (1967) a pak postavu Lazara, herce Thálie v podobenství Den sedmý – osmá noc (1969). Další menší příležitosti dostal opět ve významných filmech, ve Vláčilově baladě Adelheid (1969) a Balaďově symbolickém snímku Archa bláznů (1970, 1990). Autentickou historickou osobnost, britského ministra zahraničí Edwarda Halifaxe, zpodobnil ve Vávrově „rekonstrukci“ mnichovských událostí roku 1938 Dny zrady (1973). Z jeho dalších několika drobnějších rolí jmenujeme aspoň textiláka Pavlatu v lyrickém příběhu K. Kachyni Pavlínka (1974) a učitele Jaucha v Tomanově okupačním dramatu Zbraně pro Prahu (1974). Na tv. obrazovce se objevil v jedné epizodě seriálu 30 případů majora Zemana (1974–79).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!