V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NĚMEC, Karel

Karel NĚMEC (* 24. 12. 1894, † po 1946?)  – herec. Před válkou a za okupace byl členem Divadla Vlasty Buriana a v květnu 1945, po Burianově zatčení, se stal administrativním ředitelem této scény, přejmenované na Divadlo kolektivní tvorby. V letech 1926–42 se zdržoval velmi často ve film. ateliérech jako představitel bezejmenných figurek rozličných profesí z městského a venkovského prostředí. Prvními jeho epizodkami, ještě v němé éře, byli prodavač oříšků v Innemannoově burianovské komedii Falešná kočička (1926) a hostinský v melodramatu M. Friče Páter Vojtěch (1928). Ve třiapadesáti zvukových filmech oblékal nejčastěji uniformy strážníků (Poslední bohém, 1931; Dobrý voják Švejk, 1931; Funebrák, 1932; Anita v ráji, 1934; Ryba na suchu, 1942; Karel a já, 1942) a livreje vrátných (Pán na roztrhání, 1934; Dokud máš maminku, 1934; Irčin románek, 1936; Důvod k rozvodu, 1937; Turbina, 1941; Pantáta Bezoušek, 1941), portýrů (Hrdinný kapitán Korkoran, 1934; Vzdušné torpédo 48, 1936), poštovních doručovatelů a poslů (Dobrý tramp Bernášek, 1933; Hvězda z poslední štace, 1939; Provdám svou ženu, 1941) a nejrůznějších zřízenců (Písničkář, 1932; Nezlobte dědečka, 1934; Krb bez ohně, 1937; Batalion, 1937; U pokladny stál, 1939). Zahrál si také úředníčky (Pepina Rejholcová, 1932; Bezdětná, 1935; Kdybych byl tátou, 1939), inspicienty (Otec Kondelík a ženich Vejvara, 1937; Peřeje, 1940), faráře (Pozdní máj, 1934), stárka (Maryša, 1935) a továrníka (Studentská máma, 1935).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!