V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NĚMEC, Hynek

Hynek NĚMEC (* 4. 3. 1909 Hromnice, okres Plzeň, † 1. 3. 1971 Praha)  – herec. V letech 1928–35 prošel školou mnoha kočovných div. společností, ve druhé polovině 30. let působil v Čs. rozhlase a různých pražských divadlech. Období protektorátu strávil nejprve v hereckých souborech regionálních divadel (Kladno, České Budějovice) a pak v Praze (Nezávislé divadlo, Divadlo A. Sedláčkové). Konec okupace a první tři poválečná léta byl v angažmá Zemského divadla v Ostravě, odkud přešel definitivně do Prahy, nejprve jako člen Divadla státního filmu (1948–51) a pak Ústředního divadla čs. armády, respektive Divadla na Vinohradech (1951–71). Ještě za ostravské éry vytvořil své první dvě film. role, obě ve filmech dějově zasazených do pohraničí, ale každý ve zcela jiném historickém období: menší postavu dřevorubce Erlbacha ve Weissově dramatu z podzimu roku 1938 Uloupená hranice (1947) a větší úlohu desátníka portášů v dramatu V. Kubáska ze sklonu 18. století Portáši (1947). V bezmála padesáti filmech ze současnosti a minulosti, nejčastěji se sociální, budovatelskou, výrobní a zemědělskou tematikou, představoval většinou dělníky (Pětistovka, 1949; Veliká příležitost, 1950; Zvony z rákosu, 1950; Slepice a kostelník, 1950; Bylo to v máji, 1950; Posel úsvitu, 1950; Akce B, 1951; Olověný chléb, 1953; Botostroj, 1954; Konec cesty, 1959; Kohout plaší smrt, 1961; Bez svatozáře, 1963), horníky (Racek má zpoždění, 1950; První parta, 1959), řemeslníky (Pan Habětín odchází, 1949; Dva ohně, 1949) a venkovské typy: chalupníka (Žízeň, 1949), družstevníka (Cesta ke štěstí, 1951), středního rolníka (Usměvavá zem, 1952), německého sedláka (Nástup, 1952), německého venkovana (Jan Hus, 1954) a zemědělského dělníka (Rudá záře nad Kladnem, 1955). Jednotvárný rejstřík rolí jen výjimečně narušil postavou odlišného charakteru, jako byl např. duchovní v Krškově historické kronice Revoluční rok 1848 (1949), záškodník Braun v budovatelském dramatu V. Slavínského DS-70 nevyjíždí (1951), prokurista Wagenknecht v Krškově životopisném portrétu Mikoláš Aleš (1951) a muzikant v Sirového tragickém příběhu podle románu Evy Kantůrkové Smuteční slavnost (1969). V epizodě se objevil i na obrazovce v seriálu F. L. Věk (1971)
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!