V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NEJEDLÝ, Viktor (2)

Viktor (2) NEJEDLÝ (* 29. 7. 1911 Praha, † 4. 7. 2001 Turnov)  – herec; syn herce V. Nejedlého (1). Celých čtyřicet let byl zaměstnancem pražského Divadla na Vinohradech, kde občas statoval v div. inscenacích. Od konce 60. let až do své smrti se objevil ve 140 filmech (včetně tv.), ale v drtivé většině se jednalo o nepatrné a jen výjimečně i vedlejší role. Hrál např. dvořana (Šíleně smutná princezna, 1968), hlídače (Stav ztroskotání, 1983), kramáře (Kainovo znamení, 1989), vedoucího pošty (Parta za milión, 1990), metaře (Andělské oči, 1994), starého vrátného (Pasáž, 1996) a jiné staré muže a rázovité dědky ve filmech Skleněný dům (1981), Od vraždy jenom krok ke lži (1982), Antonyho šance (1986), Páni Edisoni (1987), Obecná škola (1991). Patrně největší herecký prostor mu vyhradil režisér Miroslav Balajka v hořké komedii Pravidla kruhu (1987), kde ztvárnil samorostlého dědu Poldu, u něhož nalezne dočasné přístřeší po návratu z vojenské služby mladý hrdina (I. Krempaský), který se musí vyrovnávat s nelehkou situací v milostném, profesním a sportovním životě. V epizodkách obdobných těm filmovým se objevil také na obrazovce v seriálech Dobrodružství kriminalistiky (1989) a Arabela se vrací (1990–93). Nadace Život umělce mu udělila cenu Senior Prix (1997).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!