V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NECHYBA, František

František NECHYBA (* 27. 6. 1898 Chodousy, okres Roudnice nad Labem, † po 1974?)  – herec a divadelní ředitel. V letech 1914–33 prošel celou řadou div. společností (Vladimír Houska, Josef Tuttr, Čeněk Melíšek, J. V. Švec aj.) a pak vedl vlastní společnost (1933–44). Po válce až do odchodu do důchodu hrál v Městském divadle Plzeň (1945–48) a ve Vesnickém divadle (1948–60). Jeho kinematografická bilance není sice příliš rozsáhlá, zato se vyznačuje poměrně kvalitními tituly významných režisérů různých generací (mj. Václav Krška, F. Vláčil, Drahomíra Vihanová). V jejich dílech ze současnosti i dávné minulosti vytvořil víceméně epizodní role sedláka (Kde řeky mají slunce, 1961), šafáře (Ďáblova past, 1961), purkrabího (Spanilá jízda, 1963), venkovana (Místo v houfu, 1964), hostinského (Hrdina má strach, 1965), vozky (Marketa Lazarová, 1967), strážného zvaného Grizzly (Zabitá neděle, 1969) a farmáře (Kolonie Lanfieri, 1969). Z této linie umělecky vybočuje jeho poslední film, politicky exponované a silně tendenční drama z historie KSČ Dvacátý devátý (1974) A. Kachlíka, ve kterém hrál jednoho z poslanců.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!