V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NEDVÍDKOVÁ, Jarmila

Jarmila NEDVÍDKOVÁ (* 30. 1. 1927 Rychnov nad Kněžnou)herečka. Studium herectví absolvovala v dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze (1948), ale první angažmá získala až v roce 1954 v Krajském oblastním divadle v Šumperku, odkud vzápětí přešla do souboru zájezdového Vesnického divadla, po jehož zániku (1960) se věnovala herecké činnosti ve svobodném povolání. Na film. plátně debutovala v poměrně pozdním věku a jen v nevelkých epizodkách: jako venkovská žena (Tajemství zlatého Buddhy, 1973), poté plačící ženy na Staroměstském náměstí (Osvobození Prahy, 1976). Na počátku 80. lete jí čekala ještě role matky Honzy (M. Pešek) v komedii Z. Podskalského Křtiny (1981), dámy si pak zahrála v Jirešově Neúplném zatmění (1982) i koprodukčním snímku Šílený kankán (1982). Poté se na film. plátně odmlčela, ale spolu s dalšími herci namluvila dramatizaci Vernova románu Děti kapitána Granta (1988) a namlouvala také pohádky.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!