V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NEDOŠINSKÝ, Jiří

Jiří NEDOŠINSKÝ (* 15. 2. 1880 Litomyšl, † 8. 11. 1923 Praha)herec; manžel herečky A. Nedošinské. Zanechal profesi bankovního úředníka, aby následoval svou choť v herecké dráze, nejprve u venkovských div. společností (Alois Sedláček, Robert Morávek) a od roku 1919 do angažmá v kamenném divadle, a to Švandově divadle v Praze na Smíchově. V deseti němých filmech nejrůznějších žánrů vytvořil menší, ale i hlavní role, např. vrchního plavčíka (Pražští adamité, 1917), majitele statku (Šestnáctiletá, 1918), profesora techniky (Zlatá žena, 1920), div. ředitele (Plameny života, 1920), pana radu (Irčin románek, 1921), majitele dolů a železáren (Cesty k výšinám, 1921), starostu (Děti osudu, 1921) a koňaře (Paličova dcera, 1923), když v další kariéře mu zabránila předčasná smrt.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!