V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BORODÁČOVÁ, Oľga

Oľga BORODÁČOVÁ rozená Országhová (* 16. 12. 1899 Záturčie, dnes část Martina, † 13. 9. 1986 Bratislava)  – slovenská herečka; manželka divadelního režiséra a herce J. Borodáče. Studovala herectví na dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze (1920–21) a téměř půl století byla přední členkou činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě (1921–22, 1924–45, 1953–78) s osmiletým přerušením, kdy působila v košickém Státním divadle (1945–53). Těžiště její tvorby bylo ve 30. a 40. letech, kdy s ušlechtilým hlasovým projevem harmonizovala vizuální krása jejích postav. Její filmografie obsahuje sedm položek, z čehož tři jsou dílem českých režisérů J. Svitáka (Milan Rastislav Štefánik, 1935), Jana Bora (Neporažená armáda, 1938) a Otakara Vávry (Nástup, 1952). Ztvárnila v nich postavy matek. Počátkem 50. let hrála menší úlohy starších venkovských žen ve slov. filmech Priehrada (1950), Kozie mlieko (1950) a Katka (1950). Je považovaná za první slov. rozhlasovou herečku. Vyučovala na Hudební a dramatické akademii v Bratislavě (1928–42).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!