V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NAVRÁTILOVÁ, Jarmila

Jarmila NAVRÁTILOVÁ (* 4. 9. 1919 Brno, † 1986 nebo 1987)  – herečka. Absolvovala dramatické oddělení Státní konzervatoře v Brně (1943) a do konce okupace hrála v Českém lidovém divadle v Brně. Poválečnou éru zahájila ve Východočeském divadle v Pardubicích (1945–47) a v krátkých intervalech vystřídala angažmá v Severočeském rozhlase v Liberci (1947–48), zájezdovém Vesnickém divadle (1948–49), pražském Divadle státního filmu (1949–50) a hereckém souboru Státního filmu na Barrandově (1950–52). Pak již působila jako loutkoherečka v Ústředním loutkovém divadle Praha. Film jí nabídl pouze tucet epizodních nebo nepatrně větších rolí, ve kterých se představila např. jako drbna (Velký případ, 1946), služebná (Nástup, 1952), šlechtična (Hrátky s čertem, 1956), pokojská (Zatoulané dělo, 1958), matka mladého muzikanta (Valčík pro milión, 1960), manželka ředitele gymnázia (Florián, 1961), ošetřovatelka (Skok do tmy, 1964), pracovnice Domu osvěty (Třiatřicet stříbrných křepelek, 1964). Naposledy se objevila jako dáma na recepci v historické fresce Sarajevský atentát (1975). Na tv. obrazovce se jen mihla v jedné epizodce seriálu 30 případů majotra Zemana (1974–79).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!