V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BORODÁČ, Ján/Janko

Ján/Janko BORODÁČ pseudonymy Ján Debnár, Janko Bystrý (* 18. 6. 1892 Prešov, † 18. 2. 1964 Bratislava)  – slovenský herec, divadelní režisér, dramatik, pedagog a organizátor; manžel herečky O. Borodáčové. Vystudoval učitelský ústav a pracoval v oboru, než se rozhodl věnovat profesionálně divadlu. Herectví studoval na dramatickém oddělení pražské konzervatoře (1919–21) a pak krátce hrál v Propagačním činoherním souboru Slovenského národního divadla (tzv. Marška). Spolu s manželkou byl roku 1924 angažován do činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě, kde působil až do smrti jako režisér, dramaturg i umělecký šéf s přerušením (1945–53), kdy byl pověřen znovuvybudováním Východoslovenského národního divadla v Košicích. Hrál pouze ve třech filmech, z čehož dvě role vytvořil v dílech českých režisérů: učitel Zikmundík ve Svitákově životopisném dramatu Milan Rastislav Štefánik (1935) a soudce v historické baladě M. Friče podle Mahenovy hry Jánošík (1935). Naposledy se na plátně objevil jako gróf Gábori v historické satiře Vladimíra Bahny Zemianska česť (1957). Součástí jeho zásluh o profesionalizaci slov. divadla byla jeho pedagogická a teoretická činnost. Vyučoval na bratislavské konzervatoři (1925–43) a VŠMU (1953–63) a vydal sborník studií O slovenské národné divadlo (1953) a Pamäti (1975).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!