V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NAJMANOVÁ, Gabriela

Gabriela NAJMANOVÁ provdaná 2. Dudková (* 1922)  – operní a operetní pěvkyně; bývalá manželka skladatele a dirigenta Zbyňka Vostřáka (1920–1985). Studovala zpěv na Státní konzervatoři v Praze a na AMU. Z prvního angažmá v Armádní opeře (1953–55) přešla do zpěvoherního souboru Městského oblastního divadla v Kladně (1955–57), kde svou jevištní dráhu ukončila. V kinech zaslechli diváci nejdříve její hlas, když zpívala píseň svého manžela Studená vodičko, rozlévej se v Krškově životopisném snímku Mladá léta (1952). Herecký debut před kamerou si odbyla v menší postavě české cirkusačky Králové v Jirešově baladě z německého maloměsta na konci 1. světové války Ostrov stříbrných volavek (1976). Na plátně se pak ještě objevila v epizodkách zákaznice (Hop – a je tu lidoop, 1977), jeptišky (Všichni proti všem, 1977), obžalované (Causa Králík, 1979), kasírky (Lásky mezi kapkami deště, 1979) a naposled Němky (Cukrová bouda, 1980).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!