V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NAJMAN, Zdeněk

Zdeněk NAJMAN (* 19. 5. 1928 Mladá Boleslav, † 5. 8. 1974 Praha)  – herec. S profesionální průpravou z činoherního repertoáru oblastních scén v Mladé Boleslavi (1950–56) a Českých Budějovicích (1956–60) posílil roku 1960 herecký kádr kabaretního Divadla Rokoko, které v roce 1972 opustil, aby poslední dva roky svého života bavil obecenstvo pražského Kabaretu u Fleků. Profilaci jeho komického typu zásadně ovlivnil komunální humor a satirická poetika Rokoka. Ještě před příchodem do Prahy získal první film. zkušenost v roličce pokrývače Lojzy v satirické komedii Z. Podskalského Mezi nebem a zemí (1958). Soustavnější činnost před kamerou rozvinul počátkem 60. let, nejprve v dramatických příbězích s výrobní a družstevní tematikou (Sedmý kontinent, 1960; Zelené obzory, 1962; Černá dynastie, 1962) a pak už výhradně v komediích jako představitel rázovitých figurek, jimiž zpestřoval žánrový kolorit snímků. Hrál např. harmonikáře (Dva z onoho světa, 1962), vojáky (Kdyby tisíc klarinetů, 1964; Maratón, 1968), vedoucího komunálu (Bílá paní, 1965), řidiče buldozeru (Ta naše písnička česká, 1967), detektiva (Když má svátek Dominika, 1967), kněze (Přísně tajné premiéry, 1967), dozorce (Muž, který stoupl v ceně, 1967; Ďábelské líbánky, 1970), multimechanika (Objížďka, 1968), referenta (Nejlepší ženská mého života, 1968), rytíře (Slasti Otce vlasti, 1969), lokaje (Svatby pana Voka, 1970), recepčního (Dobrodružství s Blaisem, 1974) a krejčího (Hvězda padá vzhůru, 1974). Jeho kulatou tvář s šibalskýma očima znají diváci z celé řady tv. estrád a inscenací, jako např. Robot Emil (1960), Modrý autobus (1963), Šlechetný cowboy Sandy (1964), Člověk proti sobě (1965), Revue v mlze (1966) či Řeč o Puškinovi (1968) i seriálů (Klapzubova jedenáctka, 1967; Píseň pro Rudolfa III., 1967–68; Dobrodružství šesti trampů, 1969).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!