V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NACHTIGALLOVÁ, Renée

Renée NACHTIGALLOVÁ , též Nachtigalová (* 8. 7. 1954 Praha)operní zpěvačka, herečka a podnikatelka; bývalá manželka sportovního novináře Františka Štefana (* 1947), a herce Stanislava Hyblera (* 1958). Pochází z rodiny lesního inženýra a zemědělské inženýrky. Od dětství projevovala pěvecký talent, zpívala v Kühnově dětském sboru, dětská sóla v operách Národního divadla. Během studia sólového zpěvu (+ pedagogická specializace) na Státní konzervatoři v Praze (1970–76) vyhrála konkurs na hlasatelku ČST. Tato činnost, kterou vykonávala v letech 1973–75, jí byla z politických důvodů zakázána. Na přelomu 70. a 80. let se účastnila mezinárodních pěveckých soutěží a od roku 1984 byl sólistkou opery Národního divadla v Praze, kde působila do roku 1993. Od roku 1991ji zaměstnává vlastní Originální hudební divadlo Praha (od roku 2000 ho sama vlastní), které hraje hlavně Bertramce, v Dvořákově muzeu i v zahraničí. Ještě jako konzervatoristka se začala objevovat také ve filmu. Před kamerou debutovala roličkami studentky kouzelnické školy ve Vorlíčově moderní pohádce Dívka na koštěti (1971) a švadlenky v životopisném snímku K. Kachyni Tajemství velikého vypravěče (1971). Také další role, většinou ve filmech situovaných do minulosti, byly jen malé epizodky: zpěvačka (Lupič Legenda, 1972), služebná (Dům Na poříčí, 1976) a animírka (Skandál v Gri-Gri baru, 1978). Zatím naposled si zahrála Havlíkovou v Traplově normalizační učitelské agitce Velké přání (1981). Zatímco na film. plátně se neukázala, na obrazovce si po odmlce zahrála v tv. filmu Vanda (1991) a četla také komentář k tv. sérii Soukromá muzea (2006).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!