V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MYZET, Rudolf

Rudolf MYZET vl. jm. Rudolf Procházka (* 11. 6. 1888 Horoměřice, okres Praha-západ, † 28. 11. 1964 Praha)filmový režisér a herec. Byl nejstarší ze třinácti dětí tesařského mistra. Ve Vídni se vyučil krejčím, ale u řemesla kvůli hereckým ambicím dlouho nezůstal. Po návratu do Prahy (1906) absolvoval dramatickou školu K. Želenského. Nejprve se věnoval divadlu ochotnicky, profesionálně debutoval v holešovické Uranii, kde hrál Francka v Maryše, šumaře Valentu v Paličově dceři a vodníka v Lucerně. Po 1. světové válce účinkoval v žižkovské Deklaraci, Švandově divadle a Revoluční scéně a přitom se zapojil do organizační práce v mladém čs. filmu; stal se prvním tajemníkem Organizace českého filmového herectva a redaktorem časopisu Český film. V bezmála dvaceti němých filmech vytvořil vedlejší milovnické i charakterní role umělců, intelektuálů, elegánů a šlechticů, např. sochaře (Odplata, 1920), básníka (Magdalena, 1920), žurnalistu (Plameny života, 1920), profesora (Irčin románek, 1921), rytíře (Příchozí z temnot, 1921), krále Ludvíka Velikého (Koryatovič, 1922) a malíře (Ty petřínské stráně, 1922). Hrál i ve film. přepisech známých literárních děl z venkovského prostředí (Babička, 1921; Kříž u potoka, 1921; Záhadný případ Galginův, 1923). V kontextu nejen jeho vlastní tvorby, ale i celé dobové produkce zaujímá výjimečné místo sociální drama Šachta pohřbených ideí (1921), které spolurežíroval s Antonínem Ludvíkem Havlem. Sehrál v něm navíc jednu z hlavních rolí – havíře Macháčka. Roku 1923 odešel jako stipendista ministerstva školství do Hollywoodu, kde se stal propagátorem českého filmu, hrál epizodní role (i v Chaplinových filmech) a působil jako poradce pro snímky odehrávající se ve středoevropském prostředí. Napsal do amerických a českých časopisů množství článků a brožuru Masarykovo poselství, vydanou za 2. světové války Čs. sdružením v USA. Roku 1947 se vrátil do Československa, ale své zkušenosti se mu příliš nepodařilo aplikovat v nových podmínkách znárodněné kinematografie. Režijně spolupracoval na komedii režiséra F. Sádka Červená ještěrka (1948), ve které se objevil jako výpravčí vlaku. Na plátně se mihl ještě v epizodkách novináře (Únos, 1952) a amerického hosta (Botostroj, 1954). Uměleckým fiaskem skončil jeho návrat za kameru, když natočil agitační hudební komedii Písnička za groš (1952). Tím se jeho film. kariéra definitivně uzavřela.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!