V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MYRON, Jiří

Jiří MYRON vl. jm. Bohumil Prošek (* 7. 7. 1884 Humpolec, † 25. 1. 1954 Ostrava)herec, režisér a divadelní ředitel. Po prvním angažmá roku 1904 u malé div. společnosti ředitelky Růženy Pohorské-Reindlové prošel v období následujících pěti let dalšími šesti kočovnými společnostmi. Po krátkém pobytu v Praze pomáhal formovat profil nově vzniklých stálých divadel v Kladně, Olomouci a Ostravě. Jeho realisticko-psychologické herectví dovršilo svůj vývoj na scéně Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, jemuž sloužil přes tři dekády (1923–54) a krátce byl i jeho ředitelem (1942–46). Po jeho smrti byla tato scéna přejmenována na Divadlo Jiřího Myrona. Naproti tomu film byl k němu velmi skoupý. Po vzniku republiky hrál menší role v němých filmech Probuzené svědomí (1919), Za čest vítězů (1920) a Dvě matky (1920) a před kameru se pak vrátil po více než třiceti letech epizodní úlohou amerického delegáta v OSN v propagandistickém pamfletu režisérů Kadára a Klose Únos (1952). Přehled jeho tvorby zachytil Miloš Zbavitel v monografii Jiří Myron (1980).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!