V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ANDRESÍKOVÁ, Jana

Jana ANDRESÍKOVÁ (* 2. 4. 1941 Kroměříž)  – herečka. Vystudovala herectví na JAMU (1964) a jevištní zkušenosti získala v pražském divadle Maringotka a Divadle za branou (1966–68). Od roku 1969 jsou její herecké aktivity spojené výhradně s rozhlasem, televizí (Uloupené dětství, 1987), filmem, dabingem, uměleckým přednesem (Lyra Pragensis, Viola) a s pedagogickou činností na DAMU a na Soukromé herecké škole v Praze. Na film. plátně se poprvé objevila jako sekretářka Schillerová v Lehovcově dramatu Mykoin PH 510 (1963). Po delší pauze se k filmování vrátila počátkem 70. let, ale její účast před kamerou se omezila pouze na vedlejší role maminek (My tři a pes z Pětipes, 1971; Jak se točí Rozmarýny, 1977), učitelek (Konečně si rozumíme, 1976; Kočičí princ, 1978) a žen pochybné pověsti v kriminálních filmech (Smrt si vybírá, 1972; Zlaté rybky, 1977). Zvláštní kategorii tvoří postavy německých žen z nacistické éry (…a pozdravuji vlaštovky, 1972; Kukačka v temném lese, 1984; Kouzelníkův návrat, 1984; Až do konce, 1984). Po odmlce se na film, plátno vrátila jako lejdy v Troškově trilogii Kameňák 1, 2, 3 (2003, 2004), který ji jako „osvědčenou“ ježibabu obsadil i do pohádky Čertova nevěsta (2011). Právě v té je známa širšímu okruhu diváků jako zlá čarodějnice v pohádkovém tv. seriálu Arabela (1980) a jeho pokračování Arabela se vrací (1990–93). Na obrazovce hrála i tv. filmech a pohádkách (mj. O princezně, která vařila, 1967; Moderní byt, 1971; Poslední královna, 1974; Adriadnina nit, 1991; Den, kdy nevyšlo slunce, 2001; Malovaný děti, 2003) a v celé řadě dalších seriálů (30 případů majora Zemana, 1974–79; Nemocnice na kraji města, 1977; Zkoušky z dospělosti, 1979; Doktor z vejminku, 1982–83; Létající Čestmír, 1983; Synové a dcery Jakuba skláře, 1985; Vlak dětství a naděje, 1985; Křeček v noční košili, 1987; Dobrodružství kriminalistiky, 1989).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!