V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MUNK, Štefan

Štefan MUNK (* 23. 7. 1907 Topolovec, Rumunsko, † 30. 10. 1962 Komárno)  – slovenský divadelní režisér, herec a operetní zpěvák maďarsko-židovského původu; bývalý manžel herečky T. Grosslichtové. Studoval v soukromé dramatické škole Ö. Faragóa v Košicích (1920–24) a pak v Budapešti (1924). Od poloviny 20. let byl sólistou operety Východoslovenského národního divadla v Košicích, pak operetním zpěvákem a režisérem v Olomouci (1928–30), v bratislavském Slovenském národním divadle (1930–33) a v Českých Budějovicích (1933–35). Do roku 1941 působil na pražských scénách (Tylovo divadlo v Nuslích, Varieté, Uranie, Nové divadlo) a hrál v českých filmech drobné role: zpěvák na večírku (První políbení, 1935), Čechoslovák v Paříži (Milan Rastislav Štefánik, 1935), lékař (Manželství na úvěr, 1936), továrník z Liberce (Srdce v soumraku, 1936), návrhář v obchodním domě (Děvče za výkladem, 1937), zákazník u holiče (Klatovští dragouni, 1937), číšník v Karlových Varech (Panenka, 1938) a novinář (Pán a sluha, 1938). V letech 1941–45 byl z rasových důvodů nacisty vězněn. Po válce režíroval hudební komedie a operety na Nové scéně v Bratislavě (1945–55). Poslední období jeho umělecké činnosti bylo spojené s pohostinskými režiemi.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!