V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MÜLLER, Alois

Alois MÜLLER (* 15. 5. 1934 Brno, † 9. 12. 1989 Ostrava)herec a divadelní i televizní režisér. Soukromě se herecky školil u brněnského profesora Rudolfa Waltera (1948–50) a pak jako herec prošel oblastními divadly v Šumperku (1951–53), Karlových Varech (1953–58), Českém Těšíně (1958–59) a Ostravě (1959–70). Na divadelních prknech mj. ztvárnil Falstaffa (Veselé windsorské paničky), Marbulia (Dalskabáty, hříšná ves), Oděsana (Optimistická tragédie), Kalinu (Mnoho povyku pro nic), Doktora (Jegor Bulyčev), Vrchního (Lucerna) či Valentina Bláhu (Naši furianti), ale od 70. let se herecky odmlčel a věnoval se jen režii (Dva na koni, jeden na oslu; Oblomov ad.). Zároveň od počátku 70. let působil jako režisér v ostravském studiu ČST (mj. seriály Kamenný řád, 1976; Haldy, 1978; Stavy rachotí, 1983; Advokát ex offo, 1988), když v Kamenném řádu, ale i dalších seriálech (Dispečer, 1971 a 30 případů majora Zemana, 1974–79) si i zahrál epizodky. Také na film. plátně v několika snímcích ze současnosti a historických komediích vytvořil drobné postavy, např. brigádníka s velkou hlavou (Lucie, 1963), otce středoškolské studentky (Neobyčejná třída, 1964), velitele stráže (Bláznova kronika, 1964), příslušníka VB (Kočky neberem, 1966) a naposled purkrabího (Svatby pana Voka, 1970). Spolu s Petrem Šamánkem režíroval oblíbený pamětnický tv. pořad Kavárnička dříve narozených (1985), kde zpovídal Ondřej Suchý plejádu hereckých a pěveckých veteránů (mj. H. Vítová či R. Schránil).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!