V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MUCHOW, Jan P./Jan Peter 

Jan P./Jan Peter  MUCHOW (* 21. 6. 1971 Rathenow v Brandenburg, bývalá NDR)skladatel, hudebník a hudební producent. Již během studia na Střední průmyslové škole strojní v Praze se začal aktivně věnovat hudbě. Roku 1991 založil hudební skupinu Ecstasy of St. Theresa, která se jako jedna z mála českých formací prosadila na britské nezávislé scéně. Po vydání úspěšného alba Free – D (1994), na kterém se její styl nasměroval k ambientní elektronice, se kapela rozpadla. Roku 1999 ji Muchow obnovil, ovšem již jen ve spolupráci se zpěvačkou a herečkou K. Winterovou. Na jejím repertoáru a zvuku se podílí jako skladatel, hráč na kytaru a klávesové nástroje a hudební producent. Působil i ve skupinách Colorfactory a Twin Freaks. Jako skladatel je podepsán pod hudbou u všech celovečerních filmů režiséra Davida Ondříčka: za nejlepší hudbu ke snímku Jedna ruka netleská (2003) získal Českého lva. Ondříček ho dokonce učinil hereckým protagonistou svého celovečerního debutu, milostného příběhu Šeptej (1996), v němž ztvárnil introvertního a sexuálně nevyhraněného Filipa, jehož zájem a pohledy se upírají k vesmírným výšinám. Menší epizodky ztvárnil ve filmech Samotáři (2000) a Rok ďábla (2002) a zatím naposled se na film. plátně objevil ve zdařilém rodinném snímku Marie Procházkové Kdopak by se vlka bál (2008). Kromě filmové hudby, kterou zkomponoval také k filmům jiných režisérů, se příležitostně věnuje i hudbě scénické. Jako hudební producent stál u vzniku alb některých skupin a interpretů (Načeva, Here, Anna K., Tata Bojs a Priessnitz).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!