V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MUCHA, Zdeněk

Zdeněk MUCHA (* 7. 4. 1946 Michálkovice, dnes součást Ostravy)herec; manžel herečky Daniely Píchové (* 1946). Od absolvování hereckého studia na JAMU (1968) byl členem souboru Divadla Vítězslava Nezvala v Karlových Varech (1982–83 šéf uměleckého souboru), 1985–88 bez angažmá, od 1988 člen Divadla J. K. Tyla v Plzni (Cyrano z Bergeracu, Divoká kachna, Král Lear, Královna Margot, Prachy? Prachy!). Před kamerou začínal epizodkami vojáků ve filmech z nedávné minulosti (Dny zrady, 1973; Drsná Planina, 1979) i ze současnosti (Sedmého dne večer, 1974; Na konci světa, 1975). Na pomezí epizodních a vedlejších rolí se pohybovaly i jeho další film. postavy, jako byl četník (Balada pro banditu, 1978), bubeník (Blues pro EFB, 1980), vedoucí autoservisu (Tichý společník, 1988), referent (Jen o rodinných záležitostech, 1990) nebo hospodský (Obecná škola, 1991). Ve filmech s dětskou tematikou hrál rodiče malých hrdinů v manželských dvojicích s M. Hrachovinovou (Moře začíná za vsí, 1987) a s H. Součkovou (Začátek dlouhého podzimu, 1990). Objevil se také ve filmech Kopytem sem, kopytem tam (1988) a Discopříběh 2 (1991). Neminulo ho ani účinkování v tv. seriálech (30 případů majora Zemana, 1974–79; Gottwald, 1986; Dobrodružství kriminalistiky, 1989). Po dlouhé odmlce se objevil alespoň před tv. kamerou v záznamu plzeňského div. představení Měsíc nad Buffalem (2007) a v pohádkách Sofie a ukradený poklad(2008) a O království z nudlí s štěstí bez konce (2009).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!