V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MRVEČKA, Anton

Anton MRVEČKA (* 27. 2. 1934 Budatín-Žilina, † 20. 4. 1985 Pezinok, okres Bratislava-venkov)slovenský herec; otec slovenské herečky Sylvie Kočanové (* 1960). Ještě předtím, než absolvoval odborný div. kurs při Státní konzervatoři v Bratislavě (1952), hrál jednu sezonu v Divadle J. G. Tajovského ve Zvolenu a od roku 1950 byl až do své smrti členem činohry Slovenského národního divadla. Výrazný představitel komediální linie psychologicko-realistického herectví. Komické typy a charaktery interpretoval se smyslem pro intonační, pohybovou a mimickou karikaturu a situační komiku v základních obrysech s důrazem na jejich vnější určení. Ve filmech vytvářel nejprve stereotypní komediální figurky mladíků (Mladé srdcia, 1952; Posledná bosorka, 1957; Skalní v ofsajde, 1960), později hrál i závažnější, na psychologickou kresbu náročnější úlohy, které zvládl na malé ploše např. ve filmech Havrania cesta (1962), Zajtra bude neskoro (1972), Očovské pastorále (1973), Veľká noc a veľký deň (1974) a Demokrati (1980). Zpočátku častěji spolupracoval s českými režiséry. V budovatelském dramatu J. Krejčíka Nad námi svítá (1952) hrál havíře Harmonu a v dobrodružných filmech K. Kachyni Dnes večer všechno skončí (1954) a Ztracená stopa (1955) ztělesnil slov. vojáky základní služby sloužící u pohraniční stráže na Šumavě. Jeho filmografie se uzavřela úlohou jednoho z vezírů v Rapošově orientální pohádce Falošný princ (1984). Mnohem větší prostor mu od 60. let poskytovala slov. obrazovka, v inscenacích, filech i seriálech, z nichž některé shlédli v rámci tzv. bratislavských pondělků také čeští diváci (mj. třídílný tv. film Buddenbrokovci, 1974).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!