V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MRUŠKOVIČOVÁ, Ľubica

Ľubica MRUŠKOVIČOVÁ (* 23. 10. 1960 Modra, okres Bratislava-venkov)  – fotomodelka a herečka; manželka hokejisty Dušana Pašeka (1960–1998). Od malička inklinovala k herectví (recitovala, zpívala, hrála divadlo). Začala studovat loutkoherectví na pražské DAMU, později přestoupila na bratislavskou VŠMU, ale studium herectví jí bylo předčasně ukončeno na konci 2. ročníku. Mezitím se věnovala práci fotomodelky a hrála ve filmech ze současnosti slov. i českých režisérů, kteří často těžili z jejího atraktivního zjevu a temperamentu (Citová výchova jednej Daše, 1980; Stupně poražených, 1988; Štek, 1988; Iba deň, 1989). Velkou a klíčovou postavu vysokoškolačky Magdy, rozmarné dcery vlivného ředitele stavebního podniku (R. Brzobohatý), která osudově poznamená život mladého hrdiny (V. Dlouhý), vytvořila v psychologickém dramatu Antonína Kopřivy Křížová vazba (1990). Na svém hereckém kontě má i řadu tv. rolí, např. novinářku Kamilu v J. Adamcově mládežnickém seriálu Dlouhá míle (1989).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!