V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BONAVENTURA, Jindřich

Jindřich BONAVENTURA (* 5. 3. 1930 Kunratice u Prahy)  – herec. Po absolvování hereckých studií na DAMU (1958) strávil pět sezon ve Vesnickém divadle a jednu sezonu v Krajském oblastním divadle Kladno, než zakotvil roku 1965 ve Východočeském divadle v Pardubicích, kde setrval až do odchodu do penze. Poté hrál také s div. agenturou Harlekýn (Láska zlatnice Leonety). Práci před kamerou si poprvé vyzkoušel v úloze instalatéra v Čechově psychologickém dramatu První a poslední (1959). Většinou bezejmenné epizodní role hrál např. ve filmech Všichni dobří rodáci (1968), Případ pro začínajícího kata (1969), Tvář pod maskou (1970), Počkám, až zabiješ (1973), Svítalo celou noc (1980), O zatoulané princezně (1988), Čas sluhů (1989), Corpus delicti (1991) či Vincenz Priessnitz (1999). V 90. let ho obsazovali často do svých krátkých filmů studenti FAMU (Vynález krásy, 1994; Casa Nostra, 1996; Zprávy z domova, 1999) a hrál i v zahraničních produkcích (Mutters Courage/Matka Kuráž, 1994). Objevil se také na obrazovce, ať už v tv. seriálech (Druhý dech, 1989; Nejlepší z Pierotů, 1990; Wolfgang A. Mozart, 1991; Život na zámku, 1995; Četnické humoresky, 2000) či filmech (Zprávy z domova, 1999; Javorový guláš, 2001; Dědictví slečny Innocencie, 2003; Rána z milosti, 2005). Po delší odmlce se vrátil na film. plátno jako farář v Renčově zfilmování Koptova psychologického románu Hlídač č. 47 (2008).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!