V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MRÁZEK-HOŘICKÝ, Josef/Jožka

Josef/Jožka MRÁZEK-HOŘICKÝ (* 28. 3. 1906 Hořice v Podkrkonoších, † 7. 12. 1984 Černošice u Prahy)  – naivní malíř a básník. Vyrůstal ve velmi chudých rodinných poměrech. Jako syn pokrývače a tkadleny se vyučil matčinu řemeslu, kterému se však nevěnoval. Pracoval v různých profesích (pomocný dělník na stavbách, čeledín, kočí a dlaždič) i po příchodu do Prahy roku 1927. O dva roky později, když už nebyla stavební konjunktura, začal působit jako model na UMPRUM a na AVU (modelem začal stát už několik let předtím v sochařské škole v Hořicích). Postupně projevil výtvarnou a básnickou fantazii jako autor naivistických maleb, kreseb a spontánně deklamovaných veršů. Roku 1969 vystavoval své obrazy společně s malířem Daliborem Pokorným v pražské Nové síni. Před kamerou debutoval ve studentském filmu Jaromila Jireše Srub (1966). Jeho osobitý projev zachytili filmaři ve dvou hraných filmech, kde se objevil ve své ryzí podobě svérázné figurky: čiperný důchodce jako sochařský model v Papouškově komedii Nejkrásnější věk (1968) a starý vesnický podivín a tvůrce naivních dřevěných soch Véna v Muchnově komedii Matěji, proč tě holky nechtějí? (1981).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!