V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MOUČKOVÁ, Kamila

Kamila MOUČKOVÁ rozená Nová (* 8. 4. 1928 Jihlava)rozhlasová a televizní hlasatelka; dcera komunistického novináře a politika Viléma Nového (1904–1987), sestra herečky Věry Nové (* 1936), bývalá manželka herce M. Williga a bývalá životní partnerka herce J. Zahajského. Studovala na reálném gymnáziu v Jihlavě (1938–43), po osvobození působila krátce jako herečka v oblastních divadlech v Teplicích (1945–46) a Jihlavě (1946–47), pak jako hlasatelka pražského Čs. rozhlasu (1949–56) a hlasatelka a moderátorka zpravodajských pořadů Čs. televize (1956–69). Mezitím zanechala v české kinematografii několik důkazů o své původní herecké profesi v malých rolích vesnické dívky (Zvony z rákosu, 1950), servírky v Mánesu (Slovo dělá ženu, 1952), pracovnice Čechofrachtu (Tereza, 1961), německé novinářky (Délka polibku devadesát, 1965) a tlumočnice (Dva tygři, 1966). Za to, že se v období demokratizačního procesu (1968–69) podílela na protiokupačním vysílání televize i rozhlasu, byla s nástupem normalizace z ČST propuštěna. V 70. a 80. letech pracovala v příležitostných zaměstnáních (např. prodavačka v hereckém klubu Komorního divadla, uklízečka, lepička pytlíků pro Družstvo invalidů) a další perzekuci čelila jako signatářka Charty 77 a aktivistka disentu. Počátkem 90. let působila znovu v ČST (moderátorka pořadu Barvy života), od roku 1994 spolupracuje s různými rozhlasovými stanicemi. Po 45 letech si znovu zahrála i ve filmu, kde jí připadla drobnější postava Milušky, dávné přítelkyně hlavní hrdinky (L. Švormová) Štanclovy poetické komedie o srazu maturantů po 60 letech Pamětnice (2009). Svůj složitý osud zachytila s Vlastimilem Ježkem v knihách Říkali jí lvice (1996) a Lásky za časů bezpráví (2009), s Ježkem a Zdeňkem Alešem Tichým v knize rozhovorů Kamila Moučková, Marta Kubišová: lásky za časů bezčasí (2009), s Petrou Braunovou v knize Nejsem žádná lvice (2010) a s režisérkou Olgou Sommerovou v dokumentárním portrétu (2006) z tv. cyklu Třináctá komnata. Nadace Život umělce jí udělila cenu Senior Prix (1998).V divácké anketě TýTý (2008) vstoupila do Dvorany slávy.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!