V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BOLEK, Emil

Emil BOLEK (* 13. 12. 1897 Plzeň, † 30. 8. 1961 Plzeň)  – herec; strýc herce a spisovatele M. Horníčka. Byl nejmladším ze tří synů plzeňského pivovarské bednáře. Původně pracoval jako příručí v koloniálním obchodě a zedník ve Škodových závodech. Zájem o divadlo ho přivedl nejprve mezi ochotníky a od 1920 do kočujících div. společností J. O. Martina, R. Lince a B. Lachmana. V letech 1923–32 absolvoval průpravu v oblastních divadlech (Kladno, Pardubice, Olomouc) a v činohře Slovenského národního divadla v Bratislavě. Od roku 1932 působil již natrvalo na pražských avantgardních jevištích. Po ročním angažmá v Osvobozeném divadle se stal jedním ze zakládajících členů D 34, kde pod vedením E. F. Buriana osvědčil svůj mnohostranný talent nejen jako herec výrazných charakterizačních schopností, ale i jako dobrý zpěvák a tanečník. Od roku 1946 do odchodu na odpočinek roku 1959 byl členem činohry Národního divadla. Vynikl jako představitel epizodních rolí, z nichž mu vyhovovaly zejména postavy bodré a dobré, plné života a se značnou dávkou lidové chytrosti. Bohaté zkušenosti získal také před film. kamerou, kde se však uplatnil výhradně v drobných vedlejších či spíše epizodních rolích, kterých vytvořil více než padesát. Poprvé se objevil na plátně jako zloděj šperku, kolem kterého se rozpoutá bláznivá honička v úvodu komedie Peníze nebo život (1932). Druhou příležitost ve filmu dostal až po osmi letech od režiséra V. Binovce, který ho obsadil do role profesora Johny Nováka ve ztřeštěné komedii Dceruška k pohledání (1940). Pak již následovala velké plejáda postaviček nejrůznějších lidových profesí: kameník (Modrý závoj, 1941), hajný (Městečko na dlani, 1942; Prstýnek, 1944), bednář (Přijdu hned, 1942), četník nebo strážník (Barbora Hlavsová, 1942; Čapkovy povídky, 1947), krčmář (Počestné paní pardubické, 1944), strojvůdce (Železný dědek, 1948), kostelník (První a poslední, 1959). Po osvobození k nim přibyly i figury z městského prostředí: porotce (Dvaasedmdesátka, 1948), knihovník (Případ Z-8, 1948), úředník (Pára nad hrncem, 1950), redaktor (Únos, 1952) a učitel hudby (Na stříbrném zrcadle, 1954). Roku 1958 jmenován Zasloužilým umělcem.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!