V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MOTYČKOVÁ, Alena

Alena MOTYČKOVÁ rozená Turková, provdaná 1. Motyčková, 2. Schwarzová (* 3. 11. 1923 Dolní Kralovice)herečka. S dvouletou průpravou ze Státní konzervatoře v Praze (1945–46) střídala zprvu krátká angažmá ve Studiu Národního divadla, v hereckém souboru Čs. rozhlasu a zájezdovém Vesnickém divadle. Od roku 1950 byla téměř 30 let členkou Městského divadla pro mládež, respektive Divadla Jiřího Wolkera (od 1967 jako nápovědka). Na film. plátně debutovala jako jedna z družstevnic v komedii Ivo Nováka Žalobníci(1960). Ani další roličky nepřesáhly epizodní charakter: sousedka v tragikomedii J. Suchého Nevěsta (1970), ošetřovatelka v kriminálce J. Krejčíka Podezření (1972) a Voralová v Brynychově dramatu Jakou barvu má láska (1973). Byť dabovala jen ojedinělé, většina diváků si vybaví její hlas jako Marfuši z často reprizované ruské pohádky Mrazík (1966).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!