V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MORÁVKOVÁ, Aglaia/Aglaja

Aglaia/Aglaja MORÁVKOVÁ (* 10. 6. 1936 Chrudim)herečka; sestra herečky C. Morávkové. Byla nejstarší ze čtyř dětí majitele zlatnictví na chrudimském náměstí. Brzy odešla do Prahy, kde se jí podařilo – i přes její nevhodný původ – studovat školu uměleckého směru. Jako absolventka DAMU (1959) sbírala první herecké zkušenosti na jevištích Jihočeského divadla v Českých Budějovicích a Východočeského divadla v Pardubicích. Sedm sezon před svým odchodech do zahraničí roku 1968 byla členkou Městských divadel pražských. Ačkoliv se na film. plátně slibně uvedla hlavní rolí princezny Blanky v Machově pohádce O medvědu Ondřejovi (1959), její další práce před kamerou se omezila pouze na drobné role v krátkém filmu Ve světě kolejí (1960) a ve snímku Na laně (1963).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!