V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BOKROVÁ, Libuše

Libuše BOKROVÁ provdaná Richterová (* 14. 10. 1891 Praha, † po 1959?)  – herečka. Studovala UMPRUM v Praze a soukromě herectví. Během protektorátu prošla řadou divadel a těsně po válce vystřídala krátká angažmá v Praze (Divadlo Anduly Sedláčkové, Nový život v Alhambře, Divadlo kolektivní tvorby, Divadlo V + W), než završila svou jevištní dráhu v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích (1947–1958), když hrála i na pobočné scéně, otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Křest před kamerou absolvovala menší úlohou psychiatričky MUDr. Cáhové v hudební komedii Č. Šlégla Vy neznáte Alberta (1940). Vedle epizodních rolí návštěvnice terasy (Modrý závoj, 1941), bytných (Nevíte o bytě?, 1947; Případ Z-8, 1948), starostovy manželky (V horách duní, 1946), košíkářky (Pyšná princezna, 1952) a staropanenské slečny (Mstitel, 1959) vytvořila nezapomenutelnou postavu staré laskavé baronky von Botzenheimové, jež obdaruje ve vojenské nemocnici Švejka (R. Hrušínský) jídlem a pitím a pochválí ho, že „český fojak, dobrá foják“, ve Steklého adaptaci Haškova románu Dobrý voják Švejk (1956).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!