V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MOLÍNOVÁ-ZÁBRŠOVÁ, Ludmila

Ludmila MOLÍNOVÁ-ZÁBRŠOVÁ (* 1. 10. 1949 Praha)herečka a zpěvačka. Absolvoval katedru loutkoherectví na DAMU (1972) a během studia se stala spoluzakládající členkou dívčí kapely Schovanky jako hráčka na doprovodnou kytaru, kazoo a zpěvačka. Po škole nastoupila jako loutkoherečka do dětského Divadla bez opony pro děti v pražském Albatrosu (1972), pak hrála v divadle Ateliér (1977–78), Ústředním loutkovém divadle (1978–80), dalších devět sezon v Semaforu (skupina J. Dvořáka), poté v Divadelní společnosti Josefa Dvořáka (1990–92) a Hudebním divadle Karlín (1992–97). Mezitím vystupovala jako klaun se skupinou historického šermu Dominik. Od roku 1997 působí jako herečka ve svobodném povolání (muzikály JeptiškyMrazík). Svůj baryton uplatňuje i v dabingu. Oproti bohaté jevištní praxi má s filmem jen malé zkušenosti, poprvé se mihla v epizodce vesničanky v dramatu Karla Steklého Tam kde hnízdí čápi (1975). Výraznou vedlejší roli klaunky Anči, kterou ubijí nacističtí dozorci k smrti, jí svěřil J. Herz v životopisném snímku o Jožce Jabůrkové Zastihla mě noc (1985). Po více než dvaceti letech se na plátně objevila jako kolozubá bezdomovkyně v nezávislém filmu K. Hanzlíka Crash road (2007). O něco lepší bilanci vykazuje její tv. tvorba, zejména zásluhou režiséra K. Smyzcka, který ji obsadil do svých seriálů (Správná šestka, 1993; Bylo nás pět, 1994; Případy detektivní kanceláře Ostrozrak, 1999; Poste restante, 2010) i filmu Vše pro firmu (1998). Zahrála si i v dalších seriálech (Návštěvníci, 1983; Pra pra pra, 2000; Pojišťovna štěstí, 2004; První oddělení, 2008) a také tv. filmech (Den, kdy nevyšlo slunce, 2001; Na psí knížku, 2002; BrainStorm, 2008).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!