V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MOLČÍK, Antonín

Antonín MOLČÍK (* 8. 9. 1939 Třebíč, † 18. 4. 2014 Praha)herec. V jeho rodině se divadlu nikdo nevěnoval, matka byla úřednicí a otec četníkem. Na přání rodičů vystudoval střední ekonomickou školu, teprve potom absolvoval herectví na JAMU (1962). Z prvního angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích odešel po roce do Prahy, kde svou domovskou scénu nalezl v libeňském Divadle S. K. Neumanna, respektive Divadle pod Palmovkou, kterou opustil až po bezmála třiceti letech. Ztělesnil zde paletu výrazných postav nesoucích pečeť robustního herectví, jako byl např. guvernér z Millerovy Zkoušky ohněm, Bartoloměj z Mrožkova Portrétu, Rose z Dvanácti rozhněvaných mužů nebo Lennie ze Steinbeckova dramatu O myších a lidech. Od roku 1992 působí jako herec ve svobodném povolání a víc než před kamerou se pohybuje před rozhlasovým a zejména dabingovým mikrofonem (propůjčuje hlas např. americkým hercům Morganu Freemanovi a Danny Gloverovi). Už jako posluchač JAMU si osvojoval principy film. herectví ve vedlejší roli kytaristy Oldy, člena mládežnického jazzového orchestru, v hudební komedii J. Macha Valčík pro milión (1960). Přibližné stejné velikosti byla postava partyzána Toníka v okupačním dramatu Smrt si říká Engelchen (1963), které natočili podle Mňačkova románu režiséři Kadár a Klos. Člena party montérů zvaného Kamarád hrál v Krškově lidové komedii Dívka s třemi velbloudy (1967). Na plátně se objevil už jen několikrát v 80. letech. V Hanibalově komedii Víkend bez rodičů (1981) měl jako podváděný manžel Pepa za partnerku D. Veškrnovou. Dobráckého kavárníka Waltnera, jehož proslulý podnik Montmartre pravidelně navštěvovali čelní představitelé prvorepublikové umělecké bohémy, ztělesnil v životopisném dramatu o E. A. Longenovi a jeho ženě Xeně Každému jeho nebe (1981). V českém pohraničí na sklonku 2. světové války se odehrává psychologické drama režiséra Antonína Kopřivy Až do konce (1984), kde hrál otce dívky Věry (E. Matějčková-Salzmannová), kterou nacisté s dalšími mladými ženami zadržují jako rukojmí. Režisér K. Kachyňa mu svěřil vedlejší úlohu řezníka v baladickém příběhu Kráva (1994). Od studentských let mu poskytovala zajímavé příležitosti televize v mnoha inscenacích, např. Drahomíra (1965), Modlitba pro Kateřinu Horowitzovou (1965), Barometr (1969), Nikola Šuhaj loupežník (1977), Záhada zamčeného pokoje (1986), Území strachu (1986), Návštěvní hodiny (1986), Sardinky aneb Život jedné rodinky (1986), Vlci (1990), Proč pláčeš, břízo bílá (1991), Narcisový dům (1994), Králův šašek (1997), Spirála nenávisti (1999), Společník(2003) a Stavovské rozdíly (2004). Diváci si ho na obrazovce vybaví nejspíš z řady seriálů, stačí vzpomenout Nejmladší z rodu Hamrů (1975), Nemocnice na kraji města (1977), Létající Čestmír (1984), Synové a dcery Jakuba skláře (1985), Slavné historky zbojnické (1985), Případ pro zvláštní skupinu(1989) či Dlouhá míle (1989).

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!