V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MOKOŠÍN, Miroslav

Miroslav MOKOŠÍN (* 22. 1. 1915 Pucheř, okres Čáslav, † 2. 4. 1987 Kolín)herec. Od konce 40. let byl v angažmá v Městském oblastním divadle v Kolíně s výjimkou let 1953–59, kdy hrál v Hořovicích. K filmování se dostal až těsně před padesátkou, kdy se na plátně uvedl epizodkou prošedivělého dělníka ve snímku s výrobní tematikou debutujícícho režiréra Štěpána Skalského Černá dynastie (1962). Podruhé před kamerou oblékl uniformu majora čs. armády v hudební komedii ze života vojáků základní služby Bylo nás deset (1963) A. Kachlíka, který ho obsadil i do následujícího filmu, dramatu Pršelo jim štěstí (1963), kde ztělesnil řídícího učitele Řeháka, otce hlavní hrdinky (J. Bohdalová), která se odmítne provdat za nezodpovědného partnera (J. Krampol), s nímž čeká dítě. Pod vedením A. Kachlíka hrál ještě menší úlohy dvořana v pohádce Princ Bajaja (1971), obhájce v psychologickém dramatu Jezdec formule risk (1973), prodavače u novinového stojanu v dramatu Zločin v Modré hvězdě (1973), stoupenec generálního tajemníka KSČ Bohumila Jílka (J. Langmiler) v historickém dramatu Dvacátý devátý (1974), člena panstva v komedii Náš dědek Josef (1976) a kněze v adaptaci Fournierovy knihy Kouzelné dobrodružství (1982). Jednoho z pravěkých osadníků zvaného Sumec hrál ve Schmidtově trilogii Osada Havranů (1977), Na veliké řece (1977) a Volání rodu (1977). Naposled se na film. plátně představil jako kněz v historickém dramatu Kouzelné dobrodružství (1982) A. Kachlíka podle Fournierova románu Velký Meaulnes.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!