V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MOHELSKÁ, Arna/Arnoštka

Arna/Arnoštka MOHELSKÁ provdaná Hajdová (* 27. 8. 1930 Brno) – herečka. Jako absolventka JAMU (1951) se herecky profilovala na oblastních scénách v Uherském Hradišti (1951–53, 1954–61), Jihlavě (1953–54) a Kladně (1961–62). Uměleckou dráhu završila dlouholetým angažmá ve Státním divadle v Brně (1964–89). S velkými časovými odstupy vytvořila epizodní role ve filmech Nevěra (1956), Náš dědek Josef (1976), O moravské zemi (1977), Podzimní návrat (2001). Příležitostně se objevovala také na tv. obrazovce, zejména brněnského studia ČST, např. v seriálu Slovácko sa nesúdí (1975), ve filmech a inscenacích (mj. Kazisvěti, 1973; Mejdan na písku, 1979; Šance jako hrom, 1991; Kurýr, 1994) a pohádkách (O buchtách a milování, 1986; O komtesce a zbojníkovi, 1988; Jak se stal švec Dratvička tchánem pana krále, 1994; Jak se Kuba stal mlynářem, 1996). V letech 1967–70 učila na Lidové škole umění v Brně.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!