V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MLEJNEK, Vilém Prokop

Vilém Prokop MLEJNEK (* 19. 2. 1906 Praha, † 29. 7. 1975)hudební skladatel, dirigent, violoncellista a příležitostný herec. Studoval v rodišti klasické gymnázium a Konzervatoř (1920–35), kde se školil v několika oborech (violoncello, skladba a dirigování). Hudební vzdělání si doplnil také v Paříži (1925). Působil jako violoncellista v České filmarmonii (1926–45), pak byl šéfem opery v Ústí nad Labem (1945–46) a na Kladně (1953–54), šéfem činoherní hudby vinohradského Divadla československé armády (1956–59); mezitím byl činný jako sbormistr Filharmonického sboru, dirigent opery Studio aj. Řídil Českou filharmonii a rozhlasový orchestr. Založil a vedl několik komorních sdružení. Proslul zejména jako autor hudby k rozhlasovým hrám, homponoval též pro divadlo a film. Českou kinematografii kromě hudby obohatil několika epizodami, vesměs v souvislosti s hudbou. Před kamerou debutoval jako student s kytarou a cellem v melodramatu H. Haase Co se šeptá (1938), žebrákem s píšťalkou byl ve Vávrově snímku Rozina sebranec (1944), jako hudebník se objevil v komedii Železný dědek (1948) a naposled byl členem pěveckého sboru v Rodiných trampotách oficiála Třišky (1949). Vedle toho byl u několika snímků odborným poradcem (mj. Housle a sen, 1946) a je autorem film. hudby u komedie Počestné paní pardubické (1944).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!