V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MLEJNEK, F. X.

F. X. MLEJNEK vl. jm. František Xaverius Mlejnek (* 10. 4. 1907 Praha, † 20. 1. 1965 Praha)herec. Podle svědectví dcery V. P. Mlejnka přes shodu jmen i obdobné datum narození se oba dobře znali, ale nebyli příbuzní. Pocházel z kantorské a hudebnické rodiny. Studoval operní zpěv a věnoval se magickému umění. Od poloviny 20. let patřil po více než dvě desetiletí k nejzaměstnanějším film. hercům, ale výhradně epizodních rolí: natočil pět němých a téměř devadesát zvukových filmů (jeho roční bilance činila průměrně šest a někdy až deset titulů). Robustním zjevem a tváří sveřepého výrazu se typově hodil zejména pro postavy hromotluckých chapíků z nižších sociálních vrstev, mužů pochybné pověsti či přímo padouchy: lupič (Pražský kat, 1927), ďábel (Její pastorkyňa, 1929), spiklenec (Lelíček ve službách Sherlocka Holmese, 1932), katův pacholek (Golem, 1936), apač (Advokátka Věra, 1937), karbaník a rváč (Přednosta stanice, 1941). Nejfrekventovanějšími profesemi, které na plátně vykonával, byli kuchaři (Plukovník Švec, 1929; Na tý louce zelený, 1936; Klatovští dragouni, 1937; Milování zakázáno, 1938; Pozor straší, 1938; Dívka v modrém, 1939; Minulost Jany Kosinové, 1940), hostinští a kantynští (Anton Špelec, ostrostřelec, 1932; Hej-Rup!, 1934; …a život jde dál…, 1935; Velká přehrada, 1942; Rozina sebranec, 1945), stěhováci (Matka Kráčmerka, 1934; Cácorka, 1935; Venoušek a Stázička, 1939; Host do domu, 1942). Velmi často jen plnil úlohu jednoho z četných hostů restauračních podniků (Poslední bohém, 1931; Písničkář, 1932; Král ulice, 1935; Turbina, 1941). Několikrát před kamerou uplatnil své hudební schopnosti a eskamotérskou dovednost v rolích kapelníka (Pán na roztrhání, 1934), zpěváka (Madla zpívá Evropě, 1940; Přednosta stanice, 1941) a kouzelníka (Švanda dudák, 1937; Peřeje, 1940). Pozice figurkáře mu zůstala i v zestátněném filmu, který mu nabídl již jen deset drobných příležitostí v postavičkách muže na veselici (Řeka čaruje, 1945), měšťanů (Nezbedný bakalář, 1946; Jan Roháč z Dubé, 1947), klienta banky (Pancho se žení, 1946), gestapáka (Velký případ, 1946), zřízence psychiatrického sanatoria (Poslední mohykán, 1947), trampa (Nikdo nic neví, 1947) a diváka na představení (Hostinec „U kamenného stolu“, 1948). V poválečné éře působil v Rozmarném divadle v pražské Alhambře (1945), Zemském oblastním divadle v Liberci (1945–46), ale poslední angažmá v Divadle opery a baletu v Ústí nad Labem už mu nebylo souzeno. Při natáčení dramatu J. Krejčíka Ves v pohraničí (1948) si vážně poranil nohu a byl z herecké činnosti vyřazen. Občas pak pracoval jako kulturní referent a nebo přednášel o filmu, když poslední léta života byl už vážně nemocen.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!