V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MLČOCH, Zdeněk

Zdeněk MLČOCH (* 25. 2. 1932 Náměšť na Hané, okres Olomouc, † 24. 3. 2008 Praha)herec. Krátce studoval herectví na DAMU (1950–51) a pak prošel oblastními divadly v Jihlavě (1953–56), Kolíně (1956–62), Příbrami (1962–65, 1966–70) a Kladně, kde byl v angažmá od roku 1971. Ve filmu hrál jen velmi ojediněle a výhradně epizodní role, např. příslušníků Bezpečnosti (Cesta hlubokým lesem, 1963; Noc oranžových ohňů, 1974; Zlaté rybky, 1977; Zítra vstanu a opařím se čajem, 1977; Kdo přichází před půlnocí, 1979), vojáka (Větrné moře, 1973), číšníka (Lásky mezi kapkami deště, 1979), popraveného partyzána (Poslední ples na rožnovské plovárně, 1974), doktora Schera (Sokolovo, 1974). Po velmi dlouhé odmlce se krátce před smrtí na plátno vrátil v roličce starého Crhy v thrilleru F. Renče Na vlastní nebezpečí (2008). Ještě méně příležitostí mu poskytla obrazovka, a to mj. v inscenaci Táto, už je čas (1973) a v pohádkách Já nechci být víla (1978) a O Radkovi a Mileně (1990).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!