V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MLČKOVSKÝ, Václav

Václav MLČKOVSKÝ (* 28. 9. 1888, † 3. 4. 1942 věznice Stein u Vídně)  – herec. Vystřídal několik div. společností. Po 1. světové válce hrál v div. společnostech J. O. MartinaK. Jičínského a v Českém divadle v Olomouci. Krátce měl vlastní kočovnou společnost. Nedlouho působil i jako tajemník Východočeského divadla. Naposled byl angažován v Novém divadle v Praze. Od počátku 20. let byl filmaři hojně obsazován do epizodních rolí. Ve třech němých a dvaačtyřiceti zvukových filmech hrál nejčastěji ředitele různých podniků a institucí (Opeřené stíny, 1930; Bílá vrána, 1938; Zborov, 1938), uniformované důstojníky a velitele (C. a k. polní maršálek, 1930; U nás v Kocourkově, 1934), právníky a soudce (Kdybych byl tátou, 1939; Osmnáctiletá, 1939; Ženy u benzinu, 1939; Prosím, pane profesore!, 1940), lékaře (Žena na rozcestí, 1937; Druhé mládí, 1938; Lízino štěstí, 1939; Konečně sami, 1940), členy různých výborů, komisí, rad a porot (Klapzubova jedenáctka, 1938; Dědečkem proti své vůli, 1939; Rukavička, 1941), úředníky (Tři vejce do skla, 1937; To byl český muzikant, 1940; Přítelkyně pana ministra, 1940; Advokát chudých, 1941), zaměstnance a zástupce firem (Rozvod paní Evy, 1937; Vyděrač, 1937), vrátné (U pokladny stál, 1939; Kristian, 1939) a hosty večírků. Výjimečně se objevoval v dělnických profesích (Srdce na kolejích, 1937; Láska a lidé, 1937) a ve venkovském prostředí (Kříž u potoka, 1921; Hordubalové, 1937). Za okupace rozvinul ilegální činnost a 24. 3. 1941 jej zatklo gestapo: původní rozsudek trestu smrti byl změněn na doživotí, ale na následky mučení záhy zemřel ve vězení.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!