V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MIXOVÁ, Ivana

Ivana MIXOVÁ vl. jm. Hildegarda Mixová, provdaná Svitavská (* 2. 12. 1930 Vídeň, † 5. 9. 2002 Praha)operní pěvkyně-altistka. Soukromě studovala zpěv u Marie Fialové, na brněnské Konzervatoři u Bohumila Soběského (1947–50) a u Konstantina Karenina v Olomouci (1950–56). Nejprve byla angažována v operních souborech krajských divadel v Olomouci (1950–53) a Ostravě (1953–56) a od roku 1956 byla dlouholetou sólistkou opery Národního divadla v Praze. Vystupovala pohostinsky v zahraničí (Berlín, Hannover), věnovala se i koncertní a pedagogické činnosti (Pražská konzervatoř). Atraktivní zjev, temperament a temnou sytou barvu hlasu působivě využívala zejména v postavách žen-svůdnic, z nichž vyniká Bizetova Carmen. Režisér Antonín Kašlík, se kterým na jevišti často spolupracovala, transponoval její herecké a interpretační umění do kinematografického tvaru ve své film. verzi Rusalky (1962), kde ztvárnila kněžnu. Na plátně se objevila ještě jednou, a to v roli operní zpěvačky, kterou hrála v přepisu Kunderovy povídky Já truchlivý Bůh (1969) A. Kachlíka. Jen o málo více šancí ji poskytla obrazovka ve tv. filmech (Rekviem za kouzelnou flétnu, 1968; Juliette, 1969; Příbuzenstvo, 1979) a inscenacích (Rusalka, 1975; Žebravý student, 1980; Psohlavci, 1985).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!