V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MIŠOVIC, Štefan

Štefan MIŠOVIC (* 19. 12. 1921 Tisovec, okres Rimavská Sobota, † 30. 4. 2008 Martin)slovenský herec. Od roku 1935 se věnoval ochotnické činnosti v rodišti a v Považské Bystrici, kde na přelomu 40. a 50. let začal hrát profesionálně. Pak po jedné sezoně v žilinském Divadle pracujících nastoupil roku 1951 do angažmá v Divadle SNP v Martině, jehož členem zůstal až do důchodu. Jeho doménou na jevišti bylo realistické zobrazování robustních, zemitých typů s vyhraněným postojem a seriózním přístupem k životu. Ve filmu, kde se objevuje od poloviny 50. let, vytvořil výrazné kreace prostých, houževnatých mužů, často z venkovského prostředí, jimiž se zapsal také do české kinematografie. S B. Holišovou hrál rodičovskou dvojici mladému hrdinovi Františku Šanderovi (V. Dlouhý) ve společenském dramatu Poslední vlak (1982), který natočil Julius Matula podle Misařova románu Periférie. Do vedlejších rolí ho obsadil v několika svých klíčových filmech Jiří Svoboda: otec traumatizovaného hrdiny (R. Brzobohatý) v komorním psychologickém snímku Schůzka se stíny (1982), četnický strážmistr Lašica v dramatu z poválečného pohraničí podle Körnerovy novely Zánik samoty Berhof (1983) a dědeček malého, těžce nemocného hrdiny Víti Uzla (Jakub Zdeněk) v lékařském dramatu Skalpel, prosím (1985). V Cieslarově dobrodružném filmu ze zákulisí chovu dostihových koní Dynamit (1989) hrál starého zaměstnance hřebčína Zacha. Naposledy se divákům na plátně připomněl jako starý venkovan Debnár v Šulíkově poetické kronice Krajinka (2000).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!